Predstavitev
Delovni dokumenti
projektne skupine
Seznam virov
Spletna podpora za
ocenjevanje
Povezave
Stiki


Projekt CRP V5-0310
November 2006-April 2008


 

Naročnika:


Izvajalca:
 

Predstavitev naloge


Naloga V5-0310 "Spremljanje in presoja prostorskih vplivov sektorskih politik" poteka v okviru ciljnega raziskovalnega projekta »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013 « in sicer v težišču 5, Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja; tematski sklop 5.1, Skladnejši regionalni razvoj in izboljšanje gospodarjenja s prostorom ter pod temo 5.1.2, Spremljanje in presoja prostorskih vplivov sektorskih politik.

Namen naloge je pripraviti osnovo za vzpostavitev presojanja vplivov sektorskih politik na prostor kot učinkovitega in uveljavljenega orodja za usklajevanje in optimizacijo ukrepanja na ravni politik.

Cilji naloge so:
(1) povzeti in ovrednotiti pravni okvir, strokovna izhodišča ter prakso presojanja vplivov na prostor v EU in Sloveniji,
(2) utemeljiti namen presoje vplivov na prostor ter jo umestiti v okvir drugih sektorskih in prostorskih postopkov pri oblikovanju in usklajevanju politik,
(3) pripraviti strokovno utemeljen predlog postopka presoje vplivov na prostor s predlogom metod in kazalnikov (kot osnova za priročnik oziroma pravilnik za Slovenijo) in
(4) prispevati k oblikovanju metodologije in utrjevanju prakse presoje vplivov na prostor v EU.