O projektu

Projekt RARE (Railroad Areas Reclaim) je razvojno-raziskovalni projekt, ki je bil odobren v okviru pobude Evropske unije INTERREG III B CADSES in namen katerega je prenos znanj in izmenjava izkušenj s področja urbane regeneracije območij železnice v mestnih središčih.

INTERREG III je pobuda Evropske unije, ki zadeva transevropsko sodelovanje, katerega cilje in pravila definirajo smernice EU. Njegov poglavitni cilj je spodbujanje harmoničnega in uravnoteženega razvoja evropskega ozemlja, kjer nacionalne meje ne bi več predstavljale ovire združevanju in razvoju. V okvirih te pobude je na voljo financiranje za projekte in ukrepe, ki ustrezajo pogojem programov. INTERREG III poteka v letih 2000 - 2006, projekti pa naj bi se zaključili do leta 2008.

Pobuda INTERREG III se izvaja v obdobju 2000-2006, projekti pa naj bi se zaključili do leta 2008. Pobudo sestavlja pet linij aktivnosti: INTERREG III A, INTERREG III B, INTERREG III C, ESPON in INTERACT. (vir: http://interreg.gov.si)

INTERREG III B zadeva transnacionalno sodelovanje na področju prostorskega razvoja. Predstavlja nadaljevanje pobude INTERREG II C, v katero se je aktivno vključevala tudi Slovenija. Osnovni namen programa INTERREG III B je spodbujanje transnacionalnega sodelovanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi oblasti, da bi dosegli višjo raven harmoničnega razvoja na ozemlju EU in boljše ozemeljske integracije s pridruženimi članicami in ostalimi državami. (vir: http://interreg.gov.si)

Osnutek projekta je kandidiral na tretjem razpisu v okviru pobude INTERREG III B CADSES, ki je potekal v januarju 2005. Uradni začetek projekta je 1.7.2005, predvideni zaključek pa 31.12.2006.

Operativni program pobude INTERREG III B CADSES ima štiri glavne prioritete, vsaka prioriteta pa ima dva ali več ukrepov. Projekt RARE je kandidiral v okviru Prioritete 1 (Spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja ter socialne in gospodarske kohezije) ter ukrepa 1.2 (oblikovanje urbanega razvoja, pospeševanje urbanih obmrežij io sodelovanje).

 
Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Trnovski pristan 2, p.p. 4717, 1127 Ljubljana  
Tel:
(01) 420-13-00, Fax: (01) 420-13-30, Elektronski naslov:

zadnji popravek strani 20.09.2007