O projektu Secesija Spletna galerija

RAZSTAVA SECESIJSKE DEDIŠČINE V OČEH UČENCEV IN DIJAKOV

 

V sklopu programa Znanost mladini v letu 2008, ki ga finančno podpira Agencija za raziskovalno dejavnost RS, je Urbanistični inštitut RS skupaj z Arhitekturnim muzejem Ljubljana in v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije – območno enoto Ljubljana v letu 2008 izvedel projekt Raziskovanje secesijske arhitekturne dediščine. Projekt je potekal od februarja do novembra 2008, cilj projekta pa je bil popularizacija secesijske umetnostne, predvsem urbanistične in arhitekturne dediščine v Sloveniji med otroki in mladostniki. Izobraževanje otrok in mladine na tem področju je temeljnega pomena za spodbujanje varstva in prenove dediščine in krepitev kulturne identitete Slovenije, kar je tudi ena od prioritet kulturne politike Evropske unije.

Projekt je potekal v dveh fazah. V prvi fazi, od 15. aprila do 15. junija 2008, so bili organizirani Majski študijski dnevi secesijske arhitekture, brezplačni vodeni ogledi secesijske Ljubljane za otroke in mladino. Udeležilo se jih je več kot 1000 dijakov osnovnih in srednjih šol iz vse Slovenije.

V drugi fazi so bile šole povabljene k pripravi razstave Secesijska dediščina v očeh učencev in dijakov. Učenci in dijaki so za to razstavo pripravili likovna dela (risbe, slike, kipe, modele ali fotografije) ali raziskovalne naloge, v katerih so predstavili secesijsko dediščino v njihovem kraju. Povabilu so se odzvali učenci osnovnih šol Vrhovci iz Ljubljane, Staneta Žagarja iz Kranja, Livada iz Izol, in Starše iz Maribora. Svoja dela pa so poslali tudi dijaki Srednje medijske in grafične šole iz Ljubljane, Gimnazije Poljane iz Ljubljane in Gimnazije Celje - Center.

Da bi omogočili čimvečjemu številu učencev na različnih sodelujočih šolah ogled otvoritve in razstave v živo, smo se organizatorji odločili za virtualno otvoritev razstave in objavo najboljših prispevkov, dne 16.12.2008 ob 13. uri na tej spletni strani.


Zahvaljujemo se tudi Vesni Slabe, Nedi Smodili in Sabini Mujkić za sodelovanje pri postavljanju razstave v prostorih knjižnice UIRS.

Nagrajena dela

Likovna dela so postavljena na ogled tudi v novih prostorih knjižnice Urbanističnega inštituta RS v Ljubljani, Trnovski pristan 2, do februarja 2009, vsak delovnik med 9. in 13. uro.

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje!


Vodja projekta: dr. Breda Mihelič, Urbanistični inštitut RS
Projektna skupina: Natalija Milovanović, Arhitekturni muzej Ljubljana, Nina Goršič, Biba Tominc, Igor Bizjak, Urbanistični inštitut RS, Marija Režek Kambič, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana

Projekt je sofinancirala Agencija za raziskovalno dejavnost RS in je nastal v sodelovanju z Urbanističnim inštitutum RS, Arhitekturnim muzejem Ljubljana in Zavodom za varstvo kulturne dediščine RS.